Wycieczka edukacyjna klasy 1aT

W dniu 21.11.2014r. odbyła się wycieczka edukacyjna klasy 1aT (grupa technik spedytor) do przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego PEKAES w Czechowicach-Dziedzicach, w ramach stałej współpracy Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących z w/w firmą. Opiekunami były p. mgr inż. Maria Jagieła i p. mgr inż. Dorota Stanclik. Młodzież zapoznała się z prezentacją dotyczącą działalności przedsiębiorstwa. Ponadto zapoznała się w terenie z pracą magazynu, Urzędu Celnego oraz transportem krajowym i międzynarodowym. Była to interesująca lekcja z branży spedycyjno-transportowej.