Wycieczka edukacyjna do firmy Fiat Chrysler w Tychach

21. kwietnia bieżącego roku klasy drugie technikum ZSSiO wraz z opiekunami zwiedzały fabrykę samochodów Fiat Chrysler w Tychach.
Zapoznaliśmy się z przepisami BHP, obowiązującymi na terenie zakładu oraz krótką historią firmy.
Następnie pod opieką przewodników mogliśmy poszerzyć wiedzę i zobaczyć proces produkcji w praktyce. Odwiedziliśmy lakiernię, spawalnię i halę montażową.
Byliśmy pod wrażeniem pracy nowoczesnych robotów i zorganizowanych działań ludzi.
Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas drugich oraz pan dyrektor Jan Marek.