Wycieczka do ATH w Bielsku-Białej

W dniu 13.04.2015r. klasa 3aT uczestniczyła w wycieczce naukowej do ATH w Bielsku-Białej. Braliśmy udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w Katedrze Silników Spalinowych i Pojazdów. Kadra naukowa ATH przeprowadzała m.in. test na hamowni, zaś w laboratorium budowy pojazdów młodzież wraz z pracownikiem uczelni odczytywała parametry pracy silników. Mogliśmy zapoznać się z wyposażeniem laboratoriów oraz poznać pracę urządzeń. Była to bardzo interesująca i kształcąca lekcja z przedmiotów zawodowych. Opiekunami klasy byli: mgr inż. Maria Jagieła oraz mgr Andrzej Horeczy.