Współczesne metody identyfikacji kryminalistycznej

W minionym tygodniu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania w praktyce działań i zadań podejmowanych na co dzień przez służby odpowiedzialne za ochronę bezpieczeństwa publicznego. Podczas wykładu zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, policyjny technik kryminalistyki, pan mgr Dariusz Szydłowski, podkreślił znaczenie śladów linii papilarnych i profilu DNA w procesie identyfikacji sprawcy. Na spotkaniu zostały zaprezentowane różne metody pobierania odcisków linii papilarnych oraz omówione najnowsze sposoby identyfikacji osób. Prowadzący przedstawił błyskawiczny rozwój technik kryminalistycznych, pozwalający na wykrycie sprawców nawet bardzo odległych w czasie przestępstw. Dogłębnej analizie została poddana zawartość walizki ze sprzętem, będącej stałym wyposażeniem techników kryminalistyki.
Drugi prelegent, Pan mgr Jarosław Kwaśny, właściciel Centrum Detektywistycznego Delta, obszernie i ciekawie scharakteryzował specyfikę pracy detektywa. Omówił wymogi formalne, niezbędne do uzyskania uprawnień w zawodzie oraz specyficzne predyspozycje i cechy charakteru, które powinien posiadać kandydat na detektywa. Zwrócił szczególną uwagę na bezwzględny obowiązek dokładnej znajomości różnych gałęzi prawa: karnego, cywilnego czy administracyjnego, bez którego ta praca jest faktycznie niemożliwa. Przedstawił w sposób bardzo przystępny, wybrane kazusy z własnej działalności i zdobyte doświadczenia.