Wolność. Naród. Ojczyzna.

29 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość poświęcona 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W spotkaniu, pod hasłem „Wolność. Naród. Ojczyzna”, uczestniczyła młodzież  i dzieci całego zespołu szkół.