Wizyta Inspekcji Transportu Drogowego

Spedytorzy z drugiej i trzeciej klasy technikum oraz kierowcy-mechanicy z klasy drugiej szkoły branżowej brali udział w prelekcji przeprowadzonej przez Pana Marcina Wróbla – kierownika oddziału WI.
Uczniowie mogli zapoznać się informacjami dotyczącymi zadań i uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego, a także poszerzyć swoje wiadomości dotyczące czasu pracy kierowcy.
Obydwa zagadnienia są niezmierne ważne zarówno dla przyszłych spedytorów, jak i kierowców, którzy w trakcie całej kariery zawodowej z Inspekcją Transportu Drogowego będą stykali się wielokrotnie.