Ważne dla nas Polaków święto – 3 MAJA

To już 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – narodowe święto ustanowione na pamiątkę tamtego wydarzenia. Pamiętamy, że była to pierwsza Konstytucja w Europie i druga na świecie, a jako ustawa zasadnicza stanowiła zwieńczenie reform Rzeczypospolitej podjętych przez Sejm Czteroletni.
Ta konstytucja rewolucjonizowała funkcjonowanie państwa, ponieważ zakładała wprowadzenie zmian, zmierzających do zrównania praw obywateli różnych stanów, likwidowała liberum veto, wolną elekcję i wprowadzała dziedziczność tronu.
Tradycją naszej szkoły jest udział przedstawicieli klas pierwszych w uroczystym świętowaniu na Placu Ratuszowym w Bielsku – Białej. Była parada kompanii honorowej Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, kombatanci, harcerze, składanie kwiatów pod Pomnikiem Konfederatów Barskich i przemówienia.
Przewodniczący Rady Młodzieży przy Urzędzie Miasta Bielsko – Biała zwrócił uwagę na potrzebę manifestowania patriotyzmu oraz przywiązanie do ojczyzny, dumę ze swojego regionu i kraju.
Nasza obecność na tej uroczystości to znak, że i my wartości patriotyczne uważamy za ważne.