Warsztaty z okazji Święta Niepodległości: śpiewanie HYMNU DLA NIEPODLEGŁEJ w ZSSiO

9 listopada 2018r. w naszej szkole prowadzone były warsztaty dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I-szego stopnia, których głównym celem było wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.
Uczniowie zostali zapoznani z historią hymnu, obejrzeli prezentacje multimedialne „Mazurek Dąbrowskiego” i „Muzeum Hymnu Narodowego”. Sprawdzili również swoją znajomość tekstu, wypełniając test. Nauczyciele prowadzący zajęcia, zwracali szczególną uwagę, jakich błędów należy wystrzegać się w czasie śpiewania hymnu.

Uczniowie odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” razem z Reprezentacją Polski w piłce nożnej i siatkowej …

Warsztaty prowadzili: Izabela Milewska-Barcik, Ewa Bućko, Bożena Rzycka-Ryznar, Sławomir Szęszoł