Warsztaty LOTO

Uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach praktycznych zorganizowanych przez firmę EATON dotyczących systemu bezpieczeństwa produkcji. Zajęcia przeprowadzono w formie warsztatów.
Podstawą każdego systemu produkcyjnego jest bezpieczeństwo, coraz częściej traktowane jako wartość, o którą bezwzględnie należy zadbać w pierwszej kolejności, każdego dnia, w każdym miejscu,  przez cały czas. W tym celu przedsiębiorstwa stosują różne metody.
System bezpieczeństwa LOTO pozwala na bezpieczną pracę na maszynach, dzięki wyeliminowaniu niebezpiecznej energii.
System LOTO chroni zarówno pracownika, jak i urządzenie, przy którym aktualnie wykonywane są prace. LOTO to skrót od angielskiego Lockout/Tagout. Lockout to zabezpieczenie poprzez odcięcie energii zasilającej uniemożliwiające samowolne bądź przypadkowe wznowienie działania urządzenia. Tagout to dodatkowa informacja w formie zawieszki informująca o tym, że aktualnie dane urządzenie jest wyłączone z eksploatacji.
W trakcie warsztatu przedstawiona została filozofia oraz cel jego wdrażania. Praktyczne zastosowanie LOTO zostało zaprezentowane na specjalnie przygotowanym stanowisku. Poza opisem systemu bezpieczeństwa przedstawione zostały również główne problemy, które mogą wystąpić w trakcie wdrażania w obszarze produkcyjnym zakładu.