Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej Nr 38 i Gimnazjum Nr 12 w Bielsku-Białej

Pierwszego września 2015 r. o godz. 10.15 odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego. Tradycją naszej szkoły jest pielęgnowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach pierwszego września 1939 roku. Jak co roku koło wokalno – teatralne pod kierunkiem Pani Urszuli Miarczyńskiej – Micorek zaprezentowało program artystyczny upamiętniający rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po chwili refleksji i zadumy nastąpiła zmiana nastroju. Scenę opanowali uczniowie klas drugich i piątej, którzy pełnym barw i muzyki występem pożegnali odchodzące wakacje. Występ przygotowały Panie Bożena Jarszak, Maria Jeżak, Magdalena Tarała – Chowaniec i Anna Florek. Podczas uroczystości cała społeczność szkolna powitała klasy „pierwszaków” ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Autorką zdjęć jest mama naszych uczniów Pani Anita Nowak.