Uroczyste otwarcie biblioteki szkolnej.

„Książka nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia”.
Ignacy Krasicki

6 listopada 2018 – to ważny dzień w dziejach naszej szkoły. W tym dniu miało miejsce uroczyste otwarcie starej – nowej biblioteki.
Biblioteka jest pracownią edukacyjną oddaną do użytku uczniów i nauczycieli w naszej placówce. Rozpoczęła pracę we wrześniu tego roku w nowym miejscu i stała się centrum edukacji czytelniczej i multimedialnej dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W każdej szkole jest takie miejsce, do którego trafiają uczniowie i nauczyciele, poszukując lektury, chcąc znaleźć wyjaśnienie niezrozumiałego słowa, przejrzeć czasopisma czy też wypożyczyć książkę lub ją zwrócić. Najwyższy czas na zmianę tego stereotypu biblioteki jako miejsca nudnego, w którym dokonuje się tylko wymiany książek. Współczesna biblioteka nie jest już tylko instytucją usługową, która gromadzi, opracowuje według obowiązujących norm i przepisów zbiory oraz je upowszechnia. Jest placówką, w której ciągle coś się dzieje i zawsze można znaleźć odpowiednią, fachową pomoc i życzliwość. W ostatnich latach, gdy szkoła tak szybko się przeobraża, biblioteka również musiała zmienić się, pójść z duchem czasu i reformy. Nasza „nowa” biblioteka składa się z:

  • wypożyczalni z nowoczesną ladą biblioteczną,
  • multimedialnego centrum informacji z możliwością wydruku materiałów,
  • oraz czytelni, z której mogą korzystać wszyscy czytelnicy mając „pod ręką” księgozbiór mieszczący się na przesuwnych regałach.

Wszystkie pomieszczenia są odpowiednio zagospodarowane i wyposażone. Ma to wpływ na kontakty z czytelnikami, ułatwia tworzenie przyjaznego klimatu, atmosfery życzliwości, zrozumienia i zaufania. Na bieżąco wzbogacany jest księgozbiór, w którym znajdują się lektury, opowieści obyczajowe, przygodowe, historyczne, fantastyczne, klasyka literatury polskiej i obcej, księgozbiór podręczny, literatura psychologiczna i pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli, literatura regionalna, czasopisma, scenariusze ciekawych uroczystości, imprez szkolnych i zbiory specjalne.
W bibliotece prowadzona jest również działalność pedagogiczna poprzez: zajęcia z Edukacji Czytelniczej i Medialnej, wystawki tematyczne i okolicznościowe, akcję „Biblioteka czyta dzieciom”, imprezy szkolne. Współpracujemy także z Przedszkolem nr 56 zachęcając najmłodszych do sięgnięcia po książkę. W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczymy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”.
6 listopada 2018 r. w uroczystości otwarcia biblioteki uczestniczyli zaproszeni goście : Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Tomasz Kowalik i Inspektor Miejskiego Zarządu Oświaty Aleksander Pietrzak, dyrekcja szkoły, nauczyciele i przedstawiciele samorządów uczniowskich wszystkich typów szkół. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, krótki wytęp młodzieży i zwiedzanie naszej nowoczesnej biblioteki.

Otwarcie placówki było pięknym wydarzeniem, które na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.