Uczniowie klas trzecich TPS na zajęciach laboratoryjnych

W ramach podpisanej umowy w dniu 23.02.2018r. pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Akademią Techniczno Humanistyczną, uczniowie kształcący się na kierunku technik pojazdów samochodowych w dniu 26.02.2018r. wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Silników Spalinowych i Pojazdów.
Zajęcia odbywały się w dwóch laboratoriach uczelni. Na hamowni silnikowej uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia prób hamowania silnika 1100 FIRE (FIAT). Przeprowadzone zostały dwa testy: charakterystyka mocy dławionej (z częściowo uchylną przepustnicą) oraz charakterystyka mocy maksymalnej (z całkowicie otwartą przepustnicą). Na hamowni podwoziowej z kolei został przeprowadzony tzw. test europejski zużycia paliwa samochodu Toyota Auris w wersji hybrydowej.
Udział w zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni pozwolił uczniom zdobyć specjalistyczną wiedzę, nowe doświadczenia i umiejętności, które niewątpliwie przyczynią się do rozwoju ich kluczowych kompetencji, niezbędnych do wykonywania zadań na stanowiskach pracy w branży motoryzacyjnej. Jest to również doskonała okazja do uzupełnienia wiedzy, którą uczniowie zdobywają w szkole między innymi na zajęciach pracowni samochodowej.
Ze strony Szkoły opiekę podczas zajęć sprawowali mgr inż. Sławomir Szęszoł i mgr inż. Paweł Urbańczyk, ze strony Uczelni dr hab. inż. Krzysztof Parczewski, prof. ATH, dr inż. Dariusz Pietras i dr inż. Henryk Wnęk. Koordynatorami realizacji podejmowanych działań wynikających z uzyskanego przez ZSSIO patronatu naukowego są wicedyrektor mgr inż. Andrzej Stokłosa, a ze strony Uczelni dr inż. Dariusz Pietras.