Technikum Nr 5

technik pojazdów samochodowych
technik mechanik
technik spedytor