Technik spedytor

TECHNIK SPEDYTOR planuje, organizuje i dokumentuje procesy transportowe
związane z przemieszczaniem ładunków, monitoruje przebieg procesu
transportowo-spedycyjnego, prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.

Kwalifikacja:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

 

 

 

 

 

 

Nasze pracownie:

Kierunek objęty patronatem:

 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych i realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z Partnerami,
  • w przypadku zapotrzebowania na pracowników w firmach partnerskich możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki UBB opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
  • udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych, konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.