Technik spedytor

TECHNIK SPEDYTOR planuje, organizuje i dokumentuje procesy transportowe związane z przemieszczaniem ładunków, monitoruje przebieg procesu transportowo-spedycyjnego, prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.

Kwalifikacja:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

  Kierunek z innowacją pedagogiczną
„OBSŁUGA CELNA”, objęty patronatem:
 

 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie firm,
  • szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli,
  • udział w prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w firmach patronackich,
  • realizację praktyk zawodowych,
  • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
  • udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni,
  • udział w konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.