Technik pojazdów samochodowych

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH organizuje i nadzoruje obsługę oraz naprawy pojazdów samochodowych, diagnozuje stan techniczny pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

  Kierunek objęty patronatem:

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie firm patronackich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z firmami partnerskimi,
  • realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
  • możliwość udziału uczniów w szkoleniach realizowanych przez firmę Eaton w ramach „Szkoły mechaników”,
  • propozycje zatrudnienia absolwentów szkoły przez firmy partnerskie,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
  • udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni,
  • udział w konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię.