Technik Absolwent Roku 2018

Sukces naszych Absolwentów

Kolejny sukces naszych Absolwentów – aż czworo z nich zdobyło laury w tegorocznej edycji regionalnego konkursu „Technik Absolwent Roku 2018”. Piotr Szweda, Dawid Szymala, Jeremiasz Barański i Agnieszka Harat zostali docenieni za wyniki w nauce przez organizatora konkursu – Beskidzką Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku-Białej.

Nasi Absolwenci zdobyli kolejno:

Piotr Szweda – I miejsce w branży mechaniczno samochodowej
Dawid Szymala – III miejsce w branży mechaniczno samochodowej
Jeremiasz Barański i Agnieszka Harat otrzymali wyróżnienia w branży mechaniczno-samochodowej

Sukces naszych uczniów jest tym cenniejszy, iż w konkursie „Technik Absolwent Roku 2018” uczestniczyło aż osiemnaście szkół m. in. z Bielska-Białej, Żywca, Cieszyna, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wodzisławia, Pszczyny, Skoczowa, Wisły i Wadowic.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!