Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Uczniowie klas pierwszych technikum oraz drugiej klasy spedytorów brali udział w warsztatach „Jestem cyfrowobezpieczny”. Zajęcia są częścią projektu „Cyfrowobepieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” wdrożonego w naszej szkole w tym roku szkolnym.

Szkolny Edukator – Pani Marta Koplejewska przeprowadziła zajęcia, które miały na celu podniesienie świadomości uczniów na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z nieodpowiednim korzystaniem z Internetu oraz nowoczesnych narzędzi cyfrowych.