SZKOLENIE W OXFORDZIE

W lipcu przez dwa tygodnie (15.07 – 26.07) brałam udział w szkoleniu metodyczno-językowym w Oxfordzie (Wielka Brytania), korzystając z grantu Zagranicznej Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych . Kurs został zorganizowany przez Lake School of English i prowadzony był przez trenerów Oxford University.

W szkoleniu „English for effective communication” brali udział nauczyciele z Turcji, Hiszpanii, Francji, Gwadelupy i z Polski. Międzynarodowy charakter sprawił, że z szerszej perspektywy mogliśmy wymienić się pomysłami na ciekawe lekcje, przedyskutować różne systemy edukacyjne na świecie oraz omówić problemy, z którymi spotykamy się w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy. Tematyka szkolenia obejmowała różnorodne aspekty pracy nauczyciela języka obcego, m.in. prawidłowe planowanie lekcji z uwzględnieniem przede wszystkim możliwości doskonalenia komunikacji, wielorakie metody nauczania komunikacji i techniki prezentowania nowego materiału, nauczania zarówno sprawności receptywnych jak i produktywnych, prowadzenie dyskusji, przygotowanie i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, zmiany w języku angielskim (niuanse językowe), nauczanie fonetyki oraz wykorzystywanie w nauczaniu dostępnych zasobów internetowych.

Istotnym aspektem szkolenia w Wielkiej Brytanii była dla mnie możliwość doskonalenia własnych umiejętności językowych poprzez posługiwanie się językiem angielskim na co dzień, w kontaktach z rodowitymi Anglikami. Również organizator kursu, oferował ciekawy program pozalekcyjnych zajęć integracyjnych dla uczestników swoich kursów, obejmujący zwiedzanie atrakcji turystycznych Oxfordu z przewodnikiem. Dużym plusem była również oferowana przez Lake School możliwość zakwaterowania u rodziny angielskiej i uczestniczenia w jej życiu rodzinnym, poznanie przyzwyczajeń, zainteresowań, sposobów spędzania wolnego czasu, a także codzienne czytanie prasy i oglądanie telewizji brytyjskiej.

Uważam, że wszelkie formy doskonalenia zagranicznego są okazją do nawiązania ciekawych znajomości i sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Zachęcam nauczycieli do aplikowania o granty unijne, a uczniów zapraszam na warsztaty w Londynie – zapisy trwają! (gabinet 322C).

Gabriela Duch
nauczyciel języka angielskiego