Szkolenie FabLab Bielsko – Biała

Na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy ZSSiO a Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, technicy mechanicy z klasy 4 rozpoczęli cykl szkoleń w bielskim laboratorium FabLab. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy zapoznali się z podstawami technologii druku 3D i skanowania obiektów przestrzennych. Kolejne szkolenia dotyczyć będą obsługi oprogramowania do modelowania 3D, przygotowania własnych modeli i samodzielnego wydrukowania zaprojektowanych elementów przestrzennych.

Po zakończeniu szkolenia uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich umiejętności z projektowania i druku przestrzennego.
Życzymy wszystkim wytrwałości oraz owocnej i twórczej pracy zakończonej sukcesem.