SZKOŁA POSIADA CERTYFIKAT NADANY PRZEZ STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO ZA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

Dziękujemy Wszystkim Uczniom oraz Rodzicom, a także Nauczycielom za ogromne i z sercem zaangażowanie się w wiele akcji, przedsięwzięć i zbiórek krzewiących idee wolontariatu. Wykonaliśmy 9 z 11 zadań do wyboru zdobywając za każde z nich maksymalną ilość po 10 punktów. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Dzięki podjętym zobowiązaniom konkursowym rozwijaliśmy wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz pokazaliśmy alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Katarzyna Hańderek – koordynator konkursu w szkole