Sukces roku 2014 w samochodówce

Dnia 24 września został rozstrzygnięty Regionalny Konkurs „Technik Absolwent 2014” organizowany przez Beskidzką Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Bielsku – Białej. Nasza absolwentka – uczennica klasy 4a technikum – Justyna Michalska – otrzymała z rąk w-ce prezydenta miasta Zbigniewa Michniowskiego statuetkę i dyplom za zajęcie III miejsca w branży mechanicznej . Ten zaszczytny tytuł nadany Justynie jest chlubą dla naszej szkoły, ale przede wszystkim uwieńczeniem jej czteroletniej ciężkiej pracy. Jest też wspaniałym początkiem studenckiej kariery na Politechnice w Gliwicach.

Życzymy Justynie wielu naukowych sukcesów w branży mechanicznej.