Sprzątanie świata

Jak co roku, tradycyjnie nasza szkoła uczestniczyła w akcji sprzątania świata. Młodzież naszej placówki sumiennie i pracowicie sprzątała tereny wokół szkoły, pobliskiego osiedla i terenów przyległych.
Poniższe zdjęcia obrazują efekty naszej pracy.
Za rok ponownie weźmiemy udział w tym przedsięwzięciu, gdyż uczy ono poszanowania i dbałości o nasze najbliższe środowisko.