Sprzątanie świata

Tradycyjnie, jak co roku, nasza szkoła – Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata we wrześniu 2016 roku”. Wybrana grupa uczniów wraz z opiekunem sprzątała tereny wokół naszej placówki i położonego nieopodal osiedla. Zebrano całkiem sporo worków śmieci, które po akcji umieszczono w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach.
Całość została udokumentowana wieloma zdjęciami.
Oto kilka z ujęć: