Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NR 5

(Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić.)
W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”

Realizacja zadania przebiegała dwutorowo. Zaangażowani zostali uczniowie i rodzice. Mamy nadzieję, że wpłynie to na skuteczność podjętych działań.
We wszystkich klasach odbyły się zajęcia z wychowawcami na temat sposobów walki z zagrożeniami. Uczniowie przedstawiali propozycje radzenia sobie z modą na papierosy, narkotyki i dopalacze.
Dodatkowo 20 listopada 2013 roku zorganizowane zostało spotkanie dla rodziców uczniów naszej szkoły z księdzem Józefem Walusiakiem założycielem Fundacji „Nadzieja” oraz opiekunem Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży o tej samej nazwie. Gość opowiadał o swoim 26 – letnim doświadczeniu w pracy z uzależnionymi młodymi ludźmi. Mówił o tym, jak uchronić dziecko przed problemem. Podawał najczęstsze przyczyny sięgania po używki oraz symptomy zagrożenia, które zaobserwować można w domu i w szkole. Przesłaniem prelekcji księdza Walusiaka było wezwanie do budowania dobrych relacji w rodzinie, których podstawą jest częsta rozmowa.