Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy.

W ramach programu „Bezpieczna Szkoła 2014”

W styczniu i lutym 2014 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze na temat problemów i możliwości wspierania uczniów w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
W klasach przygotowane zostały plakaty tematyczne, a osoby, których rodzice przebywają za granicą dzieliły się swoimi doświadczeniami. Uczniowie analizowali przyczyny osamotnienia i zachowania ludzi osamotnionych. Dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.
W zespołach z wychowawcami zanalizowano także, korzystając ze strony internetowej, zasady działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczniowie sprawdzali, jaką pomoc można uzyskać w różnych trudnych sytuacjach życiowych.