Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”

 

W listopadzie 2013 roku w klasach Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej odbyły się zajęcia na temat relacji rodzinnych, szkolnych i społecznych w ramach lekcji wychowawczych. W pierwszym etapie zanalizowana została obecna sytuacja oraz obszary, wymagające pracy. Każda klasa opracowywała pomysły na polepszenie sytuacji i kontaktów z rodzicami, nauczycielami, innymi uczniami i kolegami w miejscu zamieszkania. Następnie społeczność każdej klasy wypracowała po jednej metodzie w każdym obszarze tak, aby uzyskać konkretne, możliwe do wprowadzenia w życie propozycje. Przekazano je do koordynatora konkursu, który zebrał pomysły do „szkolnego banku”.

Najciekawsze pomysły zostały nagrodzone (najlepsze klasy otrzymały punkty w klasyfikacji szkolnej prowadzonej przez Samorząd Uczniowski, a zaangażowani uczniowie uzyskają nagrody rzeczowe).

Bank uczniowskich pomysłów zostanie zaprezentowany całej Radzie Pedagogicznej oraz rodzicom na kolejnym zebraniu, aby propozycje stopniowo wprowadzać w życie. Będzie także dostępny na stronie www.zssio.pl.

[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”2471,” hidefilter=”true” hidesort=”true” hidesearch=”true” openinnew=”true” filesPerPage=”3″]