Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.
W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”

27 lutego 2014 roku odbyła się debata szkolna na temat: Czy Państwo i ojczyzna znaczy to samo?
Na forum argumenty „ZA” oraz „PRZECIW” prezentowali uczniowie klasy 1b technikum oraz 1c technikum. W trakcie trwania dyskusji do każdej ze stron mogli włączyć się słuchacze z innych klas. Po zaprezentowaniu stanowisk obu klas, przewodniczący samorządów wszystkich zespołów zajęli stanowiska „ZA” lub „PRZECIW” w grupie z argumentami, której się zgadzali. Reprezentanci klas uzasadniali swoje wybory.
Wystąpienie uczniów zostało poprzedzone wprowadzeniem w formie wywiadów z ekspertami z dziedziny wiedzy o społeczeństwie – nauczycielami tego przedmiotu, którzy przypomnieli podstawowe kwestie związane z pojęciami: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.
Bezpośrednio po debacie uczniowie przystąpili do napisania testu, sprawdzającego ich wiedzę związaną z powyższymi kategoriami.