Spotkanie z Sybirakiem

W Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 26.02.2015 r. odbyło się spotkanie z dr Józefem Pyszem, którego tematem była „Deportacja Polaków na Sybir”. W trakcie tego spotkania dr Józef Pysz podzielił się wspomnieniami z pobytu w łagrze na Syberii. Nawiązał do aresztowania i warunków przewozu na Sybir. Mówił o pracy w Kumsaju, Kusaju i Dżuruniu. Wspominał o kontaktach z Kazachami, Rosjanami. Nawiązał do obchodów pierwszej wigilii Bożego Narodzenia w Kusaju w 1940 roku. Wątek, który przewijał się w czasie spotkania, dotyczył głodu, chorób i prześladowań ze strony NKWD. W czasie sześcioletniego pobytu nasz gość wiele razy walczył o przetrwanie z chorobami oraz insektami. Spotkanie z dr J. Pyszem dla naszej młodzieży było cenną lekcją historii. Usłyszane relacje wpłynęły na młodzież, która w wielkim skupieniu słuchała wystąpienia. Serdecznie dziękujemy za spotkanie dr Józefowi Pyszowi.