Spotkanie z rodzicami

Spotkanie wszystkich rodziców w auli szkoły 22 listopada 2017
o godzinie 16:00.