Spotkanie z przedstawicielem PIP

Propagowanie wiedzy z zakresu rynku pracy i BHP wśród uczniów to jedno z ważniejszych zadań edukacyjnych.
W miniony piątek w naszej szkole swoją wiedzą podzielił się z młodzieżą p.o. Nadinspektor pracy Damian Borak z PIP w Katowicach – oddział w Bielsku-Białej. Jego wykładu wysłuchano z ogromnym zainteresowaniem. Przeprowadzone zajęcia edukacyjne odbyły się w ramach lekcji podstawy przedsiębiorczości dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych naszej szkoły.
Tematyka obejmowała najważniejsze elementy z zakresu: umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, prawa i obowiązków pracownika oraz pracodawcy i zasad bezpieczeństwa podczas pracy.