Spotkanie z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

30 września 2011 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas III i IV technikum z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarzem Krzysztofem Gałuszko.

Celem spotkania było przybliżenie zasad funkcjonowania policji drogowej i prelekcja na temat bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania na drodze. Zdaniem naszego gościa prewencja to najlepszy środek zapobiegania wypadkom drogowym i niebezpiecznym zachowaniom młodzieży, dlatego też przyjął nasze zaproszenie.

Prelekcja dotyczyła sposobów zachowania się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Celem prelekcji było też przygotowanie młodych ludzi do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz wypracowanie praktycznych umiejętności potrzebnych zarówno pieszym jak i kierowcom.

Uczniowie zostali uwrażliwienie na zagrożenia cywilizacyjne, zrozumieli szkodliwość działań wynikających z lekkomyślnego i nieodpowiedzialnego zachowania na drodze i poznali pracę policji z innej strony.