Spektakl „Sąd nad papierosem”

Przygotowanie i wystawienie spektaklu „Sąd nad papierosem” pod kierunkiem
p. U. Miarczyńskiej-Micorek i uczniów Szkoły Podstawowej numer 38
oraz Gimnazjum numer 12.

Spektakl odbył się w ramach Programu Profilaktyki Szkoły. Środki na wystawienie
spektaklu zostały pozyskane z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej, z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2014.
Spektakl zainaugurował kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2014 w Szkole Podstawowej numer 38
oraz Gimnazjum numer 12.