SHARE YOUR EXPERIENCE !

Motoryzacja bez granic

W dniu 26 września odbyła się Gala podsumowująca zagraniczne praktyki zawodowe pierwszej tury stażystów. Spotkanie odbywało się pod hasłem SHARE YOUR EXPERIENCE czyli Podziel się doświadczeniem.

Spotkanie przygotowała i prowadziła Koordynator projektu „Motoryzacja bez granic” pani Gabriela Duch. W trakcie uroczystości uczniowie klasy 4b i 4c przedstawili prezentację multimedialną ukazującą relację z praktyk w Niemczech. Uczniowie opowiedzieli o przebiegu 4-tygodniowego pobytu w firmie Vitalis, przedstawili etapy konstruowania pojazdu typu e-buggy z napędem elektrycznym oraz podzielili się własnymi spostrzeżeniami z udziału w projekcie unijnym.

Na zakończenie Dyrektor ZSSIO – pan Janusz Berek wręczył stażystom dokumenty potwierdzające udział w zagranicznej mobilności- certyfikaty uznawane na poziomie krajowym i zagranicznym w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Nagrodzono także stażystów, którzy wyjątkowo zaangażowali się w realizację projektu.
Nagrody otrzymali:

David Gorzelany
Henryk Gomola
Jakub Szkrobol
Bartosz Cebula


On 26.09.17  there was organized the first of two meetings entilted „Share your experience”. The meeting was organized as a Career Day in ZSSiO. During the event students who took part in a project „Automotive knows no boundries” shared their professional experience gained at the vocational training in Vitalis, Germany.The participantsof the project presented the results of an one-month apprenticeship – a small e-buggy vehicle. They also showed photos and described the possibilities of programmes such as Erasmus+. During the meeting the participants of the project were awarded with the certificates and diplomas. Four students who were significantly engaged with the project were given special prizes.