„Sentech dla szkół” – szkolenie z zakresu układów zapłonowych.

14 marca 2016r. w naszej szkolnej auli odbyło się szkolenie na temat: „Układ zapłonowy,
elementy i diagnostyka” w ramach cyklu „Sentech dla szkół”.

Firma Sentech jest producentem m.in. cewek zapłonowych, przewodów zapłonowych
i żarówek samochodowych.
Szkolenie przeprowadził Pan Jacek Kłys – kierownik działu jakości.
W auli szkolnej zgromadziło się ponad 100 osób z klas 2, 3 i 4 technikum oraz z klasy 3b ZSZ.
Omówione zostały rodzaje obecnie stosowanych elementów układów zapłonowych, oraz ich
możliwe uszkodzenia, zużycia i sposoby wykrywania niesprawności.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali imienne certyfikaty zaświadczające o odbyciu
szkolenia.