Rozpoczęcie rekrutacji!

Informujemy, że z dniem 17.10.2018r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Hiszpańskie staże dla najlepszych” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Zainteresowane osoby proszone są o wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie szkoły. Czas rekrutacji to 14 dni. Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie, który dostępny jest również na stronie szkoły. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do koordynatora projektu Pani Teresy Glądys do 31.10.2018r., sala 208C.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po weryfikacji formularzy zgłoszeniowych (wg regulaminu).

Kliknij po więcej informacji

Koordynator projektu: mgr inż. Teresa Glądys