Technik robotyk

 

TECHNIK ROBOTYK wykonuje zadania w zakresie montażu, uruchamiania
i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów oraz eksploatacji
i programowania systemów robotyki.

W związku z automatyzacją i robotyzacją procesów pracy jest to zawód
niezwykle cenny i poszukiwany na obecnym rynku pracy.

Kwalifikacje:

ELM.07. – Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08. – Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 

 

 

 

 

 

 

Nasze pracownie:

Kierunek objęty patronatem:

 

 

Patronat obejmuje między innymi:

  • szkolenia i wizyty w ASTOR Innovation Room 4.0ASTOR Robotics Center i Akademii Astor,
  • organizację wizyt zawodoznawczych i realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z Partnerami,
  • w przypadku zapotrzebowania na pracowników w firmach partnerskich możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki UBB opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
  • udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych, konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.