Technik robotyk


 

TECHNIK ROBOTYK wykonuje zadania w zakresie montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów oraz eksploatacji i programowania systemów robotyki.

 W związku z automatyzacją i robotyzacją procesów pracy jest to zawód niezwykle cenny i poszukiwany na obecnym rynku pracy.

 Kwalifikacje:

ELM.07. – Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08. – Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

Nasze pracownie:

 

 

 

 

Kierunek objęty patronatem:Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie ASTOR INNOVATION ROOM (centrum technologiczne Przemysłu 4.0) oraz ASTOR ROBOTICS CENTER (centrum technologiczne robotyzacji),
  • współpracę szkoleniową w ramach Akademii ASTOR,
  • realizację praktyk zawodowych w firmach,
  • seminaria, wykłady i prezentacje dla uczniów oraz nauczycieli,
  • udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych,
  • udział w konferencjach i konkursach,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.