Rekrutacja

                                         

SZKOŁA OBJĘTA JEST ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM REKRUTACJI.
PROCES REKRUTACJI ODBYWA SIĘ PRZEZ SERWIS:
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

ZASADY REKRUTACJI

W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów osobiście do punktu naboru, mieszczącego się w budynku szkoły lub za pośrednictwem profilu zaufanego w elektronicznym systemie rekrutacji, prosimy o wysłanie skanu wniosku i załączników na adres: rekrutacja@zssio.pl

WNIOSEK REKRUTACYJNY do VII Liceum Ogólnokształcącego

WNIOSEK REKRUTACYJNY do Technikum Nr 5

WNIOSEK REKRUTACYJNY do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5