Rekrutacja

Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji.
Informacje jak i proces rekrutacji odbywa się przez serwis:
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

WNIOSKI DLA KANDYDATÓW

ZASADY REKRUTACJI

PYTANIA RODZICÓW I UCZNIÓW

W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów osobiście do punktu naboru, mieszczącego się w budynku szkoły lub za pośrednictwem profilu zaufanego w elektronicznym systemie rekrutacji, prosimy o wysłanie skanu wniosku i załączników na adres: rekrutacja@zssio.pl

 

 

Lista zakwalifikowanych uczniów na rok szkolny 2020/2021