Rekrutacja – nowe rozporządzenie

W związku wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)
publikujemy informacje dotyczące Szkoły Podstawowej Nr38 i Gimnazjum Nr12.

Informacje dla szkół podstawowych:

1.Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty – jedna strona

2.Zarządzenie Prezydenta Miasta nr ON.0050.967.2016.MZO w sprawie harmonogramu dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym – jedna strona

3.Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr ON.0050.967.2016.MZO – jedna strona

4.Załącznik nr 1 do uchwały – kryteria naboru do szkół podstawowych – trzy strony

 

Informacje dla gimnazjów:

1.Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty – jedna strona

2.Załącznik nr 2 do uchwały – kryteria naboru do gimnazjów – trzy strony