Reklamujemy swoje ulubione książki !!!

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna w listopadzie 2018 r. zaprosiła uczniów klas pierwszych technikum do udziału w konkursie na plakat reklamujący książkę. Uczniowie, korzystając z dowolnych technik plastycznych,  mieli za zadanie zareklamować swoje ulubione książki. W konkursie I miejsce zajęła Paulina Żdżalik z klasy I c T (wraz z grupą), II miejsce – Kacper Witoszek również z klasy I c T(wraz z grupą), a  III miejsce – Krzysztof Gołuch z klasy I b T. Uczącym wiedzy o kulturze serdecznie dziękujemy za pomoc. Twórcom najlepszych prac przyznano nagrody a ich dzieła można oglądać w bibliotece szkolnej. Gratulujemy!