Rada Rodziców

Rada Rodziców

Ewa Mieszczak – przewodnicząca Rady Rodziców

Edyta Przemyk – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Katarzyna Ziętek – sekretarz Rady Rodziców

Alicja Kominek – skarbnik Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Wojciech Sala – przewodniczący Komisji

Robert Wilczek – członek Komisji

Barbara Kołek – członek Komisji

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można dokonywać na konto nr:

78 1240 1170 1111 0010 9019 3724

W tytule wpłat proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, szkołę do której uczęszcza