Rada Rodziców

Rada Rodziców

Ewa Mieszczak – przewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Bogusz – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Anna Czak – sekretarz Rady Rodziców

Alicja Kominek – skarbnik Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Wojciech Sala – przewodniczący Komisji

Andrzej Sznajdrowicz – członek Komisji

Barbara Kołek – członek Komisji

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można dokonywać na konto nr:

78 1240 1170 1111 0010 9019 3724