Pytania rodziców i uczniów

Rodzice zainteresowani nauką dziecka w szkole branżowej zadają pytanie: dziecko poszło do szkoły jako 6-latek. W roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie naukę w BS I stopnia i po 3 latach nauki skończy ją jako 17-latek, czyli nie zrobi prawa jazdy jako kierowca mechanik za darmo w cyklu kształcenia, a jest to w programie, kończąc szkołę nie zrealizuje obowiązku szkolnego, bo jest do 18 roku życia, wreszcie nikt go nie zatrudni, bo skończy szkołę a będzie nieletni.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz.U. z 2019 r., poz. 341 wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 18 lat dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E. Jest to termin, w którym uczeń będzie mógł uzyskać prawo jazdy. Natomiast od momentu przyjęcia do szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kierowca mechanik będzie mógł rozpocząć i odbywać szkolenie z nauki jazdy za pisemną zgodą rodziców na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ww. ustawy. Czyli w szkole branżowej uczeń (nieodpłatnie w publicznej placówce) może zrealizować podstawę programową obejmującą teoretyczną i także praktyczną część nauki jazdy oraz może ukończyć szkołę w wieku 17 lat, ale bez prawa jazdy. Z kolei do czasu osiągnięcia pełnoletniości po szkole branżowej uczeń będzie musiał realizować obowiązek szkolny na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, zgodnie z art. 36 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.