Projekty Unijne – ERASMUS+ „Edukacja we współczesnym świecie”ERASMUS + – „Edukacja we współczesnym świecie”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła wzięła udział w konkursie wniosków w ramach programu Erasmus Plus akcja KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej i uzyskała granty na jego realizację. Projekt został bardzo wysoko oceniony – zdobył 90 na 100 punktów i jako jeden z zaledwie 172 projektów w Polsce otrzymał dofinansowanie na jego realizację. Projekt nosi tytuł „Edukacja we współczesnym świecie”, a jego koordynatorem jest pani Maria Kurzyca. W jego realizacji bierze udział siedmiu nauczycieli:
pani Gabriela Duch – nauczyciel języka angielskiego,
pani Teresa Glądys – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
pani Katarzyna Hańderek – nauczyciel przedsiębiorczości,
pani Bogumiła Kasperek – nauczyciel historii,
pani Maria Kurzyca – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,
pani Dorota Stanclik – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
pani Bożena Stawowczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych nauczycieli dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Nauczyciele naszej szkoły wezmą udział w szkoleniach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele posiądą wiedzę z zakresu języków obcych, wykorzystania nowych technologi w nauczaniu (w tym programów, aplikacji, mediów społecznościowych), systemów edukacji w innych krajach, kultury i zwyczajów Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Poznają dogłębnie metodę CLIL i sposoby wykorzystania języka angielskiego w nauczaniu naszych przedmiotów.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu wpłynie na podniesienie wymiaru europejskiego i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym oraz atrakcyjności jej oferty edukacyjnej. Nabyte przez kadrę umiejętności wpłyną korzystanie na poziom jakości kształcenia nie tylko w zakresie merytorycznym ale również w zakresie wykorzystywania nowatorskich metod i form nauczania.


infoMaria Kurzyca i Bożena Stawowczyk – Cardiff i Cheltenham

infoKatarzyna Hańderek i pani Bogumiła Kasperek uczestniczyli w szkoleniu w Wielkiej Brytanii

infoMaria Kurzyca – „Social Media in the classroom” szkolenie we Włoszech