Projekty Unijne – Edukacja dla przyszłości


kapital_eu eu_fund_spol

Edukacja dla przyszłości

„Edukacja dla przyszłości” – atrakcyjna oferta kształcenia w Szkołach Zawodowych Bielska – Białej. Projekt współtworzony ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.