Projekty Unijne – Comenius


comenius_logo_male

Comenius

Comenius – jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) – Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich.

Do chwili obecnej trzech nauczycieli z ZSSiO wzięło udział w kursach organizowanych przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji.