Projekt pt. „Edukacja we współczesnym świecie” – szkolenie w Londynie

W dniach 16.07.18 – 27.07.18, nauczyciel języka angielskiego, pani Gabriela Duch uczestniczyła w kursie Modern British Culture w Londynie. Szkolenie odbywało się w ramach realizacji projektu „Edukacja we współczesnym świecie” programu Erasmus Plus.
W trakcie kursu ucząca zgłębiała pojęcia wielokulturowości w kontekście nauczania, zapoznała się z aktualnymi kwestiami systemu edukacji w Wielkiej Brytanii, uczestniczyła w warsztatach i wykładach dotyczących różnorodnych aspektów życia i kultury w Wielkiej Brytanii. Program zajęć obejmował nie tylko kwestie dotyczące edukacji czy obyczajów, lecz także zagadnień językowych. W trakcie warsztatów przedstawiono przykłady angielskiego, młodzieżowego slangu, zwrotów kolokwialnych, przysłów i aktualnego podejścia do języka.
Wyjazd był także dobrą okazją do udoskonalenia umiejętności językowych (dzięki zakwaterowaniu w rodzinie brytyjskiej), zwiedzenia zabytków Londynu, muzeów i galerii.
Ogromną zaletą zagranicznych szkoleń jest możliwość poznania ludzi z innych krajów, wymiany spostrzeżeń, dyskusji na tematy związane nie tylko z edukacją oraz kontynuowanie znajomości już po powrocie do kraju.
W kursie Modern British Culture brali udział nauczyciele z Estonii, Niemiec, Węgier, Rosji, Szwajcarii, Włoch i oczywiście z Polski.