Porozumienie z firmą Inter-Team

W dniu 09.01.2019 r. w obecności Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty p . Janusza Kapsa i Inspektora Miejskiego Zarządu Oświaty p. Aleksandra Pietrzaka, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a firmą Inter-Team. ZSSiO reprezentował Dyrektor Szkoły p. Janusz Berek, firmę Inter-Team p. Bartłomiej Borecki – absolwent naszej szkoły.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie organizacji na terenie szkoły profesjonalnych szkoleń branżowych, zarówno dla uczniów i nauczycieli. Szkolenia realizowane są w ramach Akademii Technicznej Inter-Team, a prowadzą je doświadczeni trenerzy. Tematyka szkoleń obejmuje wiedzę, która jest niezbędna na stanowiskach pracy w warsztatach samochodowych. Kilkanaście specjalistycznych programów szkoleniowych pozwala zrozumieć funkcjonowanie nawet najbardziej skomplikowanych układów w pojazdach samochodowych. Szkolenia w ramach Akademii Technicznej Inter-Team to olbrzymia dawka wiedzy praktycznej, niezwykle cenionej przez mechaników samochodowych. Biuro Akademii mieści się w Warszawie, a doskonale dopracowane zaplecze techniczne pozwala zorganizować pełen zakres szkoleń w naszej szkole.

Realizacja tego przedsięwzięcia z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole i umożliwi bieżący dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu mechaniki samochodowej.