Poloneza czas zacząć…

Zawżdy tak bywało
Gdy na sto dni nauki zostało
Wielce godni Żakowie
Biesiadowali na zdrowie”
(Jan Kochanowski)

 10 stycznia uczniowie – maturzyści oraz nauczyciele ZSSiO bawili się na balu studniówkowym. W tym roku impreza ta odbyła się w Domu Weselnym „Bartek”. Zabawa rozpoczęła się od uroczystego poloneza, któremu przewodziła Pani Dyrektor Jadwiga Janczar. Taneczne szaleństwo trwało do białego rana. Po tak udanej studniówce uczniowie klas czwartych odliczają dni do matury.