Pobranie próbek – Program Bogolubowa-Infelda

W ramach udziału szkoły w programie Bogolubowa-Infelda uczniowie klasy 2B technikum : Axel Lipsa i Dawid Sikora pod opieką nauczycielki Agaty Frączek w dniu 26 października br. pojechali do Babiogórskiego Parku Narodowego.

Jest to jeden z dziesięciu parków narodowych w Polsce wybrany do badań przez opiekuna projektu-panią profesor Marinę Frontasyevą ze Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. Badania będą dotyczyć skażenia metalami ciężkimi terenu chronionego jakim jest obszar parku narodowego. Uczniowie zbierali materiał do badań, czyli wybrane gatunki mchów.

Aby móc zbierać mchy na terenie parku narodowego, poza szlakami, w dodatku gatunki będące pod ochroną wszyscy musieli uzyskać imienną zgodę ministra ochrony środowiska oraz dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego.

Z proponowanych czterech gatunków mchów udało się znaleźć tylko jeden-gajnik lśniący. Znalezienie mchów nie było łatwe ponieważ były one przykryte grubym dywanem liści bukowych.

Zebrane mchy zostały wysuszone w odpowiedni sposób i przesłane do badań do ZIBJ.