Pierwsze staże w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” za nami

Zakończyły się pierwsze wakacyjne staże w ramach projektu unijnego „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”.
Technicy spedytorzy i technicy mechanicy z naszej szkoły w trakcie miesięcznych staży zdobywali nowe doświadczenia i przygotowywali się do przyszłej aktywności zawodowej. Uczniowie podnosili swoje umiejętności oraz kwalifikacje. Praktyka pozwoliła im skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z realiami pracy zawodowej. Poza tym spedytorzy i mechanicy nawiązali kontakty z potencjalnymi, przyszłymi pracodawcami na lokalnym rynku pracy, co znacznie ułatwi rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole.