Pielgrzymka klas maturalnych do Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 30.03.2015r. uczniowie klas maturalnych udali się na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Organizatorem była mgr Joanna Filonowicz. Pozostali opiekunowie:
mgr Marzena Kuś i mgr inż. Maria Jagieła. Uczestniczyliśmy we mszy św. i na drodze krzyżowej. Dziękowaliśmy za wszelkie otrzymane łaski, prosiliśmy o dary Ducha Św.
i modliliśmy się za zmarłego tragicznie kolegę. Następnie udaliśmy się do Wadowic do bazyliki prosić św. Jana Pawła II-go o wstawiennictwo. Wspaniałą pielgrzymkę zakończyliśmy jedząc pyszne kremówki.